Previous Next

Jesse.

Image 20050227.0056.GO.Nikon5400.web.jpg, size 73138 b
Image #20050227.0056.GO.Nikon5400
Photo © 2005, Giles Orr

https://aegidius.ca/photography/eyes/Eyes.20050227.0056.GO.Nikon5400.html  (go
Last modified: 2005-02-27 by giles