Previous Next

Karen.

Image 20050302.0077.GO.Nikon5400.web.jpg, size 112003 b
Image #20050302.0077.GO.Nikon5400
Photo © 2005, Giles Orr

https://aegidius.ca/photography/eyes/Eyes.20050302.0077.GO.Nikon5400.html  (go
Last modified: 2005-03-02 by giles