Previous Next

Nichi.

Image 20050708.0954.GO.Nikon5400.web.jpg, size 102545 b
Image #20050708.0954.GO.Nikon5400
Photo © 2005, Giles Orr

https://aegidius.ca/photography/eyes/Eyes.20050708.0954.GO.Nikon5400.html  (go
Last modified: 2005-07-10 by giles